Privacy


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht.
De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Uiteraard houdt fa. Boket zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

Doel
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt fa. Boket alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft, namelijk het aanvragen van een offerte.
De gegevens worden niet aan derden verkocht of doorgegeven.

Geheimhouding
fa. Boket is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt.

Beveiliging
U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die fa. Boket over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.

Vragen en contact
Heeft u vragen over deze privacy policy dan kunt u contact met ons opnemen.